Vladyka Michal, Juraj a Izaiáš s delegacemi na návštěvě Ekumenického patriarchátu

13.01.2016

Tisková zpráva schválená vladykou Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v Istanbulu dne 14. 1. 2016
-----

Tisková zpráva k trojstrannému jednání mezi Ekumenickým Patriarchátem a delegacemi z eparchií z České republiky a ze Slovenské republiky.


Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se delegace Pravoslavné církve z eparchií z České republiky, vedená Jeho Vysokopřeovíceností Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v doprovodu Jeho Přeosvícenosti Izaiáše, biskupa šumperského, vikárního biskupa Olomoucko-brněnské eparchie, zúčastnila jednání v sídle Matky Církve – Ekumenického Patriarchátu na Fanaru v Konstantinopoli (Istanbul). K jednání byla rovněž přizvána delegace z eparchií ze Slovenské republiky, vedená Jeho Vysokopřeosvíceností Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým, ke které se připojili i klerikové z Pražské eparchie – otcové Jaroslav Šuvarský a Pavel Milko.

Delegace z eparchií z ČR v čele s vladykou Michalem navrhovala přísně kanonický způsob řešení naší krize, tj. sněm a řádnou volbu primase (metropolity), avšak s ohledem na neochotu delegace z eparchií ze SR o tomto vůbec uvažovat, delegace z eparchií ČR z úcty k Matce Církvi a - v souladu s přáním Jeho Všesvatosti Bartoloměje, Ekumenického Patriarchy, a s Jeho požehnáním - po jednání přistoupila na návrh řešení krize, který předložila Matka Církev - Ekumenický Patriarchát, tj. oikonomii (shovívavost). Tento návrh Ekumenického Patriarchátu, obsahující dohromady 5 závažných bodů, delegace z eparchií ze SR před podpisem doplnila o další bod a bez jeho přijetí odmítala dohodu podepsat. Pro záchranu jednoty a autokefality naší církve delegace z eparchií z ČR přijala i tento bod. Delegace z eparchií ČR z lásky a důvěry k Matce Církvi tuto dohodu přijímá s pokorou.


Originál i překlady dokumentů vztahujících se k jednání jsou zde  a zde .


Fotografie zveřejněny s požehnáním Arcibiskupa pražského a českých zemí Michala.


 Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio