Gratulace vl. Michalovi k jeho životnímu jubileu

09.01.2017

Rastislav

Arcibiskup prešovský, metropolita čestkých krajín a Slovenska


Prešov, 5. január 2017JEHO VYSOKOPREOSVIETENOSTI MICHALOVI ARCIBISKUPOVI PRAŽSKÉMU A ČESKÝCH KRAJÍN 


Vaša Vysokopreosvietenosť, drahý vladyka - CHRISTÓS RAŽDÁJETSJA!


Srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti významného životného jubilea - 70. rokov, ktorých sa v týchto dňoch, kedy oslavujeme i Narodeniny nášho Spasiteľa, dožívate.


Službe Christovej Cirkvi ste zasvätili celý svoj život. Narodili ste sa na východnom Slovensku, kde sa náš ľud napriek mnohým ťažkostiam usiluje zachovať vernosť sv. Pravosláviu a je mu vlastný duch vyznávačstva. Od zbožných rodičov ste prijali sv. pravoslávnu vieru a nehľadiac na ťažké časy v socialistickom Československu, začali ste študovať teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove a neskôr ste v štúdiu pokračovali na leningradských duchovných školách.


Mali ste možnosť osobne spoznať najvýznamnejších dejateľov súčasného Pravoslávia. Zodpovedne ste konali kňazskú službu na cirkevných obciach našej miestnej Cirkvi, ako aj v chrámoch Ruskej pravoslávnej cirkvi v Nemecku. Od roku 2000 do roku 2oo4 ste zastupovali našu miestnu Cirkev pri moskovskom patriaršom stolci.


Božia Prozreteľnosť rozhodla, aby ste vo vyššom veku prijali biskupskú hodnosť, boli zvolení na katedru starobylého mesta Prahy a stali sa prvým biskupom českých krajín. V tento pre Vás významný deň Vám, drahý vladyka, želám pevné zdravie, trpezlivosť, duchovnú radosť a neprestajnú pomoc Božiu vo Vašej biskupskej službe Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.


Nech Vám milostivý Boh daruje ešte mnoho dobrých rokov!


S láskou v Novonarodenom Christovi


+Rastislav


 

Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio