Oběžník arcibiskupa pražského a českých zemí vladyky Michala

17.01.2017

Určeno všem duchovním a zaměstnancům Pražské pravoslavné eparchie. 

V Praze dne 05. 01. 2017


Oběžník arcibiskupa pražského a českých zemí č. 2/2017


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Úřad eparchiální rady PPE Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku, tímto vydává prohlášení, kterým deklaruje dodržování zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, při všech svých činnostech. Přijatá interní pravidla chrání dle zákona soukromí všech zaměstnanců PPE.


Jaké údaje a proč je shromažďujeme a zpracováváme?

Jedná se pouze o údaje, které jsou nutné k vedení personální agendy u všech zaměstnanců, a to zejména z důvodu kvalifikovaného vedení, zpracovávání a i podávání informací vůči úřadům státní správy, finančním úřadům, Správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Dále Úřad eparchiální rady PPE zpracovává osobní údaje v případech, kdy jí to ukládá nebo umožňuje zákon, nebo zvláštní zákon, a to včetně případů, kdy je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo pracovně-právního vztahu.


Komu osobní údaje zpřístupníme?

Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy má k dispozici pouze vlastní účetní - mzdové oddělení PPE, které také zabezpečuje jejich oddělené uložení a nemožnost jejich dalšího rozšiřování, či zneužití. Osobní údaje zaměstnanců mohou být zpřístupněni případně i dalším subjektům, u nichž nám to právní předpisy ve vymezených případech nařizují.

Způsob ochrany osobních dat jsou přijata interní pravidla, jejichž dodržování minimalizuje a zamezuje pravděpodobnost zneužití dat nepovolanými subjekty.


Vaše práva.

V souladu se zákonem máte právo žádat informaci o zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že zjistíte, že ÚER PPE provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio