Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v lednu 2017

28.02.2017

1. 1. 2017

Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích, Praha 6. Večer téhož dne se vladyka zúčastnil Novoroční ekumenické slavnosti v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze na Novém Městě. 


6. 1. 2017

V předvečer svátku Narození Páně arcibiskup Michal sloužil v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi, Praha 2.


7. 1. 2017

V den svátku Narození Páně vladyka Michal sloužil svatou liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi, Praha 2. 


8. 1. 2017

Na svátek Sboru přesvaté Bohorodice sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech. 


9. 1. 2017

U příležitosti svého 70letého jubilea v den svátku sv. prvomučedníka arcidiákona Štěpána vladyka Michal sloužil svatou liturgii v ženském monastýru sv. mučedníků Václava a Ludmily v Loděnici u Berouna. Spolu s vladykou liturgii sloužili biskup fastovský Damián z ukrajinské pravoslavné církve, biskup moravičský Antonij ze srbského patriarchátu a biskup šumperský Izajáš z olomoucko-brněnské eparchie naší církve. Slavnostní liturgie se zúčastnili kněží z ukrajinské pravoslavné církve: archimandrita Vassian a arcidiákon Platon ze Svjato-Vvedenského monastýru v Kyjevě, archimandrita Mitrofan ze Svjato-Pokrovského monastýru v Rokošině, Zakarpaské oblasti, protojerej Sergij Gutenko a protojerej Vasilij Sonin a také protojerej Milan Gerka, tajemník Posvátného synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska a mnozí duchovní z naší církve.


14. 1. 2017

Na svátek Obřezání Páně a u příležitosti svých mnišských jmenin (svátek mučedníka Michala – Ravelského presbytera) sloužil arcibiskup  Michal svatou liturgii v monastýru sv. mučedníků Václava a Ludmily v Loděnici u Berouna. Po liturgii byl odsloužen novoroční moleben.


15. 1. 2017

Vladyka Michal sloužil svatou liturgii v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici u Berouna.


18. 1. 2017

V předvečer svátku Zjevení Páně sloužil vladyka Michal svatou liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi – Praha 2.


19. 1. 2017

Na svátek Křtu Páně arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v Praze, v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi. Po liturgii se vladyka s průvodem odebral na břeh Vltavy, kde bylo provedeno svěcení vody. K průvodu věřících se připojil přeosvícený biskup šumperský Izaiáš a mnozí pražští duchovní, kteří ve svých chrámech již odsloužili svatou liturgii.


20. 1. 2017

Na svátek Sboru sv. Jana Křtitele arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech, Praha 3.


22. 1. 2017

Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2.


23. 1. 2017

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal se zúčastnil ekumenické bohoslužby u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech.


29. 1. 2017

V katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze sloužil vladyka Michal svatou liturgii. 


30. - 31. 1. 2017

Arcibiskup Michal, jako předseda metropolitní rady PCČZ, předsedal jednání pracovní komise na přípravu zasedání metropolitní rady. 

Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio